November 19.

Varga Zoltán Tiszteletes Úr beiktatását és  a Református templom felújításának befejezését ünnepeltük. Rengetegen vettek részt az istentiszteleten és az azt követő állófogadáson. A nagy érdklődés nemcsak Bölcskei Gusztáv Püskök Úrnak szólt, hanem nagyon sokan voltak érintettek a munkákban a 7 év alatt, mesterként, munkásként, őrzőként, takarítóként vagy adományozóként. Egy szombat éjszaka én is őríztem a ...

November 18.

A Népfőiskola tagjai a Nyárfa utcán a Tájház udvarát rendezték. Elgondolkodtató, hogy derecskeiek és nem derecskeiek vagy 15-en köztük Tépe és Konyár polgármestere a szombati napját erre áldozza, míg mások a saját ingatlanjuk előtti területet, árkot sem tartják rendben, sőt ha valaki ezt szóvá teszi arra ingerülten reagálnak. Szóval a baj mint általában a fejekben ...

Október 24.

Nagyon jó jelnek tartom, több derecskei vállalkozó is megkeresett, hogy szívesen dolgozna a városnak, felajánlást tettek ingyenes munkarészére is. Össze kell fogjuk a helyi vállalkozásokkal, egymást erősítve sok mindent megcsinálhatunk. A kistérség polgármesterei szerintem kedvezően fogadták kezdeményezésünket az új kistérség létrehozására, melyet a Kistérségi Tanács ülésén ismertettem velük, igaz nem voltak ismeretlenek előttük törekvéseink. Biztató, ...

Október 23.

Jól sikerült a megemlékezés-sorozat. Az ünnepi beszéden, amelyet éjszaka írtam meg, felkavarta az érzelmeket, sokan várták régóta az ilyen szókimondást, de tudom azt is, vannak, akik nem szeretik az ilyenfajta szembesítéseket. Megtisztelő volt, hogy a forradalmi bizottság elnökének, Makkay Jánosnak eljött a két fia is a megemlékezésére, egyikük 46 évig nem tette be a lábát ...

december 21.

A Testület ma választott Műv. Ház. igazgatót, ezzel több mint egy éve húzódó gondot zártunk le. Az új vezető Dr. Fülepné Sipos Ilona sokat tehet azért, hogy mindenki megtalálhassa a neki megfelelő értékes kikapcsolódási lehetőséget és ezáltal jobban szeressen Derecskén lakni. A Derecskei Hírek szerkesztésére, tördelésére, nyomtatására kiírt komplex pályázatot Gurbán György nyerte. Februártól nem ...

december 20.

Óriási az érdeklődés a Bocskai bővítésére, felújítására és tonaterem építésére vonatkozó pályázatunkra, nem is csoda, hiszen több mint 200 millió forintos beruházásról van szó. Ma egy újdonsággal próbálkoztunk, együttes ülést tartott a Pénzügyi és az Oktatási Bizottság a sok közös téma miatt.

december 19.

A múlt pénteki vállalkozói találkozó értékét mutatja, hogy többen akik nem tudtak eljönni azóta felkerestek javaslataikkal, ma például a Kasz-Coop képviselői. A parkban Köszörűs Pál ajándékának köszönhetően hatalmas karácsonyfát sikerült felállítani, úgy látom, hogy idén a rongálás is lehet, hogy elkerüli, elég szomorú látvány volt a megtépázott fa ha jól emlékszem tavaly.

december 18.

A kabai , hanacukorgyár bezárása miatt kialakult helyzetet felmérő és értékelő csoport keresett fel meghívásomra. Fontos, hogy a kárenyhítésen kívül keretet képeznek, amelyekre lehet pályázni derecskei válalkozásoknak és nem csak azoknak akik részt vettek a cukorrépa termesztésében, szállításában, hanem bárkinek akinek jó és kidolgozott projektötlete van munkahelyteremtésre, struktúraváltásra. Azért lobbiztam, hogy a majdani elbírálásnál többletpontokat ...

Október 17.

A Nyugdíjas Klub rendezvényén és az Öregek Napközi Otthonában is biztattak, hogy nagy az igény idősek otthona építésére. Olyan részre is szükség lenne, ahol csak időszakonként tartózkodnának, és kapnának ellátást az idősek, például télen vagy kórházi ápolás után, amíg megerősödnek. Ha épülne egy ilyen otthon, az ÖNO-nak is helyet adhatna. Kérdés, hogy az önkormányzat egyedül ...

November 16.

Az ország költségvetés-tervezetéből látszik, hogy nehéz év lesz 2007. . Siránkozás helyett el kell, hogy döntsük, hogy milyen úton haladunk tovább. Feladatainkat vagy azok színvonalát csökkentjük, vagy ragaszkodunk hozzájuk és hatékonyabban, jobb szervezéssel látjuk el a ránk bízott feladatokat és új forrásokat is igyekszünk bevonni. Egyik út sem jár érdeksérelmek nélkül, mindegyiknek vannak vesztesei, de ...

November 15.

Két napon belül egyeztettem Tépe, Konyár, Mikepércs, Sáránd és Hajdúbagos polgármestereivel. Több területen közösen fogunk a jövőben cselekedni, pl: belső ellenőrzés megszervezése, beszerzések összehangolása… Azonkívül, hogy így a nagyobb volumenből adódó megtakarításokat elérhetjük, még állami támogatásokat is igényelhetünk, kétszeresen jól járhatunk. Minden ilyen megbeszélésen újabb és újabb lehetőségeket fedezünk fel.

November 14.

A “Sárostót” jártuk be délelőtt, de hasonló a helyzet “Ksderecske”, vagy a “Gödör” esetében is. Alig járható földutak megoldatlan csapadékvíz-elvezetés, szemét az utcán, sok ház és udvar is gondozatlan. Nem XXI. ,de még csak nem is XX. századi körülmények. Meggyőződésem, hogy az önkormányzat és az ottlakók összefogásával lehet csak tartósan javítani ezen a helyzeten, már ...

November 13.

Két hónap alatt a második helyi iparművész vagy művész kiállítása látható a Műv. Házban. Fórián Károly dísztükrei után Móré Imre festményein gondolkodhatunk el, vagy egyszerűen gyönyörködhetünk bennük. Az alkotásvágy nagy energiákat mozgósít mindenkiben.

december 15.

Több befektető keresett már a kisvárosok felé fordultak a nagyok már nagyon telítettek a szolgáltatásokkal. Önkormányzati feladatokhoz is vállalnák az infrastruktúra fejlesztését. Este kb 100 vállalkozó jött el a találkozónkra, ez remek, hiszen volt aki azt mondta, hogy 20-30 ember lesz, mert ez a kör nem szereti a beszédeket, protokollt. Fontos, hogy tudjuk, hogy ki ...

december 14.

Elfogadta a Képviselő-testület a 2007. évi költségvetési koncepciót. Ez elveket tartalmaz a költségvetés készítésére vonatkozóan. Ha az Országgyűlés jelenlegi formájában fogadja el az ország költségvetését,akkor jövőre olyan nehéz évünk lesz mint már régen nem volt. Ami a lakosságnak gázáremelés és vizitdíj, annak a megfelelője a vállalkozásoknál pl az EVA emelés, az önkormányzatoknál pedig a pedagógus óraszámemelés, ...

december 13.

Ideje lenne István király kezébe vissza adni a kardját. Azért nem egyszerű, mert hibás teljesítés miatt a város visszatartott egy összeget a szobor árából. A szoborhoz hozzányúlni, még javítás céljából is csak a művész engedélyével lehet, ami ebben a helyzetben elég nehézkesen megy. Felvettük a kapcsolatot, meglátjuk, hogy mire megyünk, az biztos, hogy az új ...

december 12.

Reggel hét órakor átvágtam a Penny megnyitását jelentő szalagot. Az ország legnagyobb területű üzletét avatta itt a cég a 158-ból. A megnövekedett parkolási lehetőség ráfért a városra. A kiskereskedőinknek meg kell találni ebben a helyzetben a helyüket a piacon, valószínű, hogy valamilyen összefogás lenne az, ha tudunk, ennek a szervezésében szivesen segítünk. A kistérségi üléseken ...

december 11.

Intézményvezetői értekezletet tartottunk, ahova természetesen meghívtuk az Alapítványunk és a KHT-nk vezetőit is. Ezek a megbeszélések rendszeresek lesznek, ismernünk kell egymás terveit, problémáit. Az önkormányzaton belüli kommunikációt javítanunk kell, elmondtam elvárásaimat, vezetőink pedig több jogos kérés fogalmaztak meg. Igyekszem részt venni a bizottsági üléseken is, hiszen a döntések előkészítésének fontos terepe. A külső tagok szakemberek ...

Október 16.

Úgy döntöttünk, hogy a várost leosztjuk 13 kerületre, és mindegyiknek lesz egy képviselő felelőse. Remélem, segít ez is a lakossági problémák gyorsabb megoldásában, és sok visszajelzés is eljut hozzánk. A rendkívüli szociális segélyek odaítélésében új rendszert vezetek be, a beadott kérelmekről csütörtökönként hozok határozatot, (ettől csak veszélyhelyzet esetén fogok eltérni). Nem tetszik mindenkinek az új ...