Január 9.

A 2007-es év mindenkinek nagyon nehéz lesz, hiszen olyankor kényszerülünk fájdalmas döntéseket meghozni amikor a lakosság az állami megszorítások miatt is egyre rosszabb, idegesebb hangulatban lesz. Óriásit ártanánk viszont, ha az állami kényszer ellenére nem lépnénk, hiszen a működőképességet veszélyeztetnénk, a jövőnket. Természetesen úgy erkölcsös, ha először az önkormányzattal, illetve a Hivatallal kezdjük a megszorításokat. ...

Január 8.

Sokszor csak egy kis utánajárás, kapcsolat kell ahhoz, hogy valami elinduljon vagy jól menjen, arra ösztönzöm képviselő társaimat, hogy ne sajnálják energiájukat. Rácz Anikó így intézte el, hogy az ezüstkalászos tanfolyam mégis kedvező feltételekkel indulhasson be és reméljük, hogy lesz folytatás is. Ugyanilyen fontos, hogy folyamatosan ismerjük a lakosság apróbb-nagyobb igényeit és döntéseink hatását, mert ...

Október 27.

Áttekintettük Derecske fontos ivóvíz-, szennyvíz-, és csapadékvíz létesítményeit és problémáit, a szükséges fejlesztéseket lehetőségéről is beszélgettünk. Óriási a felelősségünk a biztonságos működtetés területén. Például a vízvezeték-hálózat jelentős része egy időben készült, ezért egyszerre is avul el. Nem fogunk bírni az egyszerre történő felújításával. 4 kútból nyerjük ivóvizünket, de csak 2 vízbázisból, ha az egyikkel történne ...

Október 26.

Képviselő-testületi ülés: Jó, hogy tudtunk azonnali hatállyal egy kis pénzt átcsoportosítani az utak kátyúzására, mert rosszak az útjaink. Holnap meg is csinálják a kátyúzást, nem szabad halogatni. Az egyetemisták, főiskolások ösztöndíj-támogatását jelentősen növeli az önkormányzat, 2007-ben így jóval többen kaphatnak támogatást tanulmányainkhoz a Bursa Hungarica keretében. Kerékpárutat terveztetünk a Csemetekertig, ha nyerünk a pályázaton, amit ...

Október 25.

Az 50. és 60. házassági évfordulókat ünneplő házaspárokat otthonukban köszönti a mindenkori polgármester Derecskén. Ezt a hagyományt én is folytatom. Öröm látni, amikor a házaspárok a korukhoz képest jó egészségben érik el ez a napot. Nagyon sokan keresnek meg, hogy az önkormányzatnál milyen álláslehetőségek lesznek a jövőben. Sajnos bővítésben nem gondolkozhatunk, jó, ha a jelenlegi ...

November 15.

December 15-re vállalkozói összejövetelt szervezünk 18 órára a Művelődési Házba. Itt elmondhatjuk egymásnak jövőbeni terveinket és hogy miben tudunk segíteni a másiknak. Ez persze jó alkalom lesz arra is, hogy a vállalkozók egymással is konzultáljanak, összefogva sikeresebbek lehetnek.  Van egy kellemes-kellemetlen gondunk.  Nagy az igény a spotolásra és télen kevés  a terem.  A kézilabdások a ...

November 22.

A Megye Napjának 1. helyi rendezvénye volt egy koncert a Művelődési Házban. Ekkor adta első koncertjét a Fazakas Árpád vezette fúvóskvintett. Széles a repertoárjuk, játszottak pl. Handeltől ésJohn Lennontól is.Büszkék lehetünk rá, hogy a művészeti iskola 2 volt diákja is tagja a zenekarnak, sok volt művészetis a zene területén találja meg  a megélhetését. Érdekes, hogy a mostanában gyengülő ...

November 21.

A temetői buszjáratot terveztük meg. Két útvonalon fog járni. Az egyik Kisderecskéről indul a másik a Gyöngy Presszó elől. Az önkormányzat 9 személyes kisbusza viszi az időseket, nehezen mozgókat minden hónap 1. és 3. péntek délutánján. Így aki a piacon szeretne virágot venni az reggel megteheti. Kíváncsi vagyok, hányan veszik igénybe. Lehet, hogy többször kell ...

November 19.

Varga Zoltán Tiszteletes Úr beiktatását és  a Református templom felújításának befejezését ünnepeltük. Rengetegen vettek részt az istentiszteleten és az azt követő állófogadáson. A nagy érdklődés nemcsak Bölcskei Gusztáv Püskök Úrnak szólt, hanem nagyon sokan voltak érintettek a munkákban a 7 év alatt, mesterként, munkásként, őrzőként, takarítóként vagy adományozóként. Egy szombat éjszaka én is őríztem a ...

November 18.

A Népfőiskola tagjai a Nyárfa utcán a Tájház udvarát rendezték. Elgondolkodtató, hogy derecskeiek és nem derecskeiek vagy 15-en köztük Tépe és Konyár polgármestere a szombati napját erre áldozza, míg mások a saját ingatlanjuk előtti területet, árkot sem tartják rendben, sőt ha valaki ezt szóvá teszi arra ingerülten reagálnak. Szóval a baj mint általában a fejekben ...

Október 24.

Nagyon jó jelnek tartom, több derecskei vállalkozó is megkeresett, hogy szívesen dolgozna a városnak, felajánlást tettek ingyenes munkarészére is. Össze kell fogjuk a helyi vállalkozásokkal, egymást erősítve sok mindent megcsinálhatunk. A kistérség polgármesterei szerintem kedvezően fogadták kezdeményezésünket az új kistérség létrehozására, melyet a Kistérségi Tanács ülésén ismertettem velük, igaz nem voltak ismeretlenek előttük törekvéseink. Biztató, ...

Október 23.

Jól sikerült a megemlékezés-sorozat. Az ünnepi beszéden, amelyet éjszaka írtam meg, felkavarta az érzelmeket, sokan várták régóta az ilyen szókimondást, de tudom azt is, vannak, akik nem szeretik az ilyenfajta szembesítéseket. Megtisztelő volt, hogy a forradalmi bizottság elnökének, Makkay Jánosnak eljött a két fia is a megemlékezésére, egyikük 46 évig nem tette be a lábát ...

december 21.

A Testület ma választott Műv. Ház. igazgatót, ezzel több mint egy éve húzódó gondot zártunk le. Az új vezető Dr. Fülepné Sipos Ilona sokat tehet azért, hogy mindenki megtalálhassa a neki megfelelő értékes kikapcsolódási lehetőséget és ezáltal jobban szeressen Derecskén lakni. A Derecskei Hírek szerkesztésére, tördelésére, nyomtatására kiírt komplex pályázatot Gurbán György nyerte. Februártól nem ...

december 20.

Óriási az érdeklődés a Bocskai bővítésére, felújítására és tonaterem építésére vonatkozó pályázatunkra, nem is csoda, hiszen több mint 200 millió forintos beruházásról van szó. Ma egy újdonsággal próbálkoztunk, együttes ülést tartott a Pénzügyi és az Oktatási Bizottság a sok közös téma miatt.

december 19.

A múlt pénteki vállalkozói találkozó értékét mutatja, hogy többen akik nem tudtak eljönni azóta felkerestek javaslataikkal, ma például a Kasz-Coop képviselői. A parkban Köszörűs Pál ajándékának köszönhetően hatalmas karácsonyfát sikerült felállítani, úgy látom, hogy idén a rongálás is lehet, hogy elkerüli, elég szomorú látvány volt a megtépázott fa ha jól emlékszem tavaly.

december 18.

A kabai , hanacukorgyár bezárása miatt kialakult helyzetet felmérő és értékelő csoport keresett fel meghívásomra. Fontos, hogy a kárenyhítésen kívül keretet képeznek, amelyekre lehet pályázni derecskei válalkozásoknak és nem csak azoknak akik részt vettek a cukorrépa termesztésében, szállításában, hanem bárkinek akinek jó és kidolgozott projektötlete van munkahelyteremtésre, struktúraváltásra. Azért lobbiztam, hogy a majdani elbírálásnál többletpontokat ...

Október 17.

A Nyugdíjas Klub rendezvényén és az Öregek Napközi Otthonában is biztattak, hogy nagy az igény idősek otthona építésére. Olyan részre is szükség lenne, ahol csak időszakonként tartózkodnának, és kapnának ellátást az idősek, például télen vagy kórházi ápolás után, amíg megerősödnek. Ha épülne egy ilyen otthon, az ÖNO-nak is helyet adhatna. Kérdés, hogy az önkormányzat egyedül ...

November 16.

Az ország költségvetés-tervezetéből látszik, hogy nehéz év lesz 2007. . Siránkozás helyett el kell, hogy döntsük, hogy milyen úton haladunk tovább. Feladatainkat vagy azok színvonalát csökkentjük, vagy ragaszkodunk hozzájuk és hatékonyabban, jobb szervezéssel látjuk el a ránk bízott feladatokat és új forrásokat is igyekszünk bevonni. Egyik út sem jár érdeksérelmek nélkül, mindegyiknek vannak vesztesei, de ...

November 15.

Két napon belül egyeztettem Tépe, Konyár, Mikepércs, Sáránd és Hajdúbagos polgármestereivel. Több területen közösen fogunk a jövőben cselekedni, pl: belső ellenőrzés megszervezése, beszerzések összehangolása… Azonkívül, hogy így a nagyobb volumenből adódó megtakarításokat elérhetjük, még állami támogatásokat is igényelhetünk, kétszeresen jól járhatunk. Minden ilyen megbeszélésen újabb és újabb lehetőségeket fedezünk fel.