Augusztus 2.

A közterület használata Derecskén nagyon olcsó, arra kérek mindenkit, hogy jelentse be az ilyen igényét, mert így később elkerülheti a kellemetlenségeket és a bírságot. A belterületeken, utcákon a rend érdekében érdemes lenne közterület-felügyelőket alkalmazni, például más településekkel, közösen.

Augusztus 1.

Jelenleg kb. 500 ingatlan előtt megy el a csatorna ebből 300-an kötöttek rá. A talajterhelési díj azokat terheli akiknek a lehetőségük megvan a rákötésre, de nem élnek vele. Részletfizetési lehetőséggel szeretnénk ösztönözni az embereket a rákötésre, a 120.000 Ft-ot /közműfejlesztési hozzájárulás/ 6 havi részletben lehet fizetni év végéig. Minél többen rákötnek annál kevesebben szennyezik a talajt ...

Július 31.

Szurkolok a honlapunknak a jó helyezésért a szavazásos versenyben, megérdemli az elismerést. Az Áfész és a város között nagyszabású ingatlan csere van kialakulóban, olyan elemek is lesznek benne amivel eddig az önkormányzat még sohasem élt /új munkahely teremtésének a kötelezettsége/.

Július 30.

Óriási sikernek tartom, hogy Konyárral, Sáránddal és Tépével aláírtuk a társulási szerződést a közös iskoláról és óvodáról, melyben a mi intézményeink a gesztorok. Az oktatás területén a meglévő vezető szerepünket tovább tudjuk erősíteni. Nem volt hiábavaló a két iskolánk egyesítése sem. Nem lesz könnyű a következő tanév senkinek, rengeteg új feladat, probléma vár ránk ekkora ...

Május 27.

A Tájház berendezésének érdekében Nagy József igazgató úr egy általa megvásárolt hagytékot ajándékozott a városnak, teljesebb, szinesebb lesz így. Amióta az állam ráköltött 30 milliót, azóta nem volt még állagmegóvás sem, legalább a nádtetőt kellene a verebek támadásaitól megvédeni. Minden iskolás gyermeknek meg kellene nézni a tanév során a Tájházat, de azt gondolom, hogy minden ...

Július 26.

A történelmi Városháza homlokzatának a színét kell kiválasztanunk, néhány javaslatot megnéztünk. Több korábbi szín is előbukkant a sárga alatt a szürkéstől a bordósig. Ha nem ugyanolyan lesz mint eddig akkor eleinte biztosan szokatlan lesz. A Képviselő-testület döntött az önerős útépítésekről. Figyelembe véve az óriási lemaradást, ami nem ennek a testületnek a bűne, 8 utca kérelmét ...

Július 25.

A házi orvosokkal folytattam egyeztetést, sikerül egy évek óta húzódó szerződés módosítást aláírni, építő jó hangulatú volt a találkozó. Sárándon voltam képviselő-testületi ülésen, ahol elmondtam ,hogy Derecske segíteni akar a környező településeknek az oktatás összefogásával, a közös intézménnyel, mert így hozzá juthatnak a többlet állami támogatáshoz. Sok feladatot nagyobb volumenben érdemes ellátni mert így az ...

Július 24.

Kértem az AKSD-től, hogy a nyári időszakban több PET palackos hulladékgyűjtőt helyezzenek ki, a jövő hétre azt ígérték, hogy meglesz. Az első félévben 50.000 darab műanyag palackot dobtunk ezekbe a gyűjtőkbe. A szelektíven gyűjtött hulladékunk minősége egyébként a bevezetés óta folyamatosan javul, ez azt jelenti, hogy kevesebb a keveredés, szennyeződés. Fejlődnünk kellene viszont a tömörítettségben, ...

Július 23.

Sárándon ülésezett a kistérség Társulási Tanácsa. Következő ülésre meghívjuk Hajdú Attila képviselő urat, mert a 11 településből 10 hátrányosnak érzi a módosító javaslatát és igaz, hogy Ő nem tartja fontosnak az egyeztetést, de így legalább esélye lesz megmagyarázni, hogy a települések választott testületeinek megkérdezése nélkül miért tett ilyen javaslatot, mert nem csak Derecskét nem kérdezte ...

Július 20.

Nagy József igazgató úr is a szivén viseli a tájház ügyét, ez azért is jó mert nem szabad, hogy az átadás után a lendület elvesszen, folytatni kell a gyűjtést, építést. Kilátásban van több tárgy beszerzése is. A Diáktanya Ételbár megnyitásával az Oázis Egyesület elképzelései további erősítést kaphatnak. Jó, hogy nem csak önkormányzati programok vannak és ...

Július 19.

Valamennyi képviselő nagyon aktív és úgy látom, hogy mindenkihez szívesen fordulnak ötletekkel, problémákkal. Nem kellene ennek mindnek rajtam keresztül intéződni, de elveszíteni sem kellene egyet sem, ezért egy regiszrációt vezetünk be mely segítségével követni is lehet majd a fejleményeket.

Július 18.

Az Akciótervben leírtak megvalósítása érdekében ingatlanokat kell megszereznünk, elcserélnünk. Az erről szóló tárgyalások biztatóan haladnak. Nagy akadály viszont több ingatlan hihetetlen szabálytalan alakja, és az hogy a valóságban nem a földhivatali térképeken rögzített viszonyok vannak/Real mögött, Konyári út mellett, 47-es mellett/. Sokan jó- vagy rosszhiszeműen használnak, beépítettek önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

Július 16.

Igyekszünk a nyári szünidő alatt is gondolni a gyerekekre. 67 hátrányos helyzetű gyermek ingyen ebédelhet másfél hónapon át, erre kb. 600 e Ft-ot kapunk amiből ki is fog jönni, méghozzá kicsit jobb színvonalon /gyümölcs, sütemény/  mint a tanítási idő alatt. Ingyenes sporttábor is lesz a nyáron erre 150 e Ft-ot nyertünk, a résztvevők ebédet is ...

Július 15.

Ezen a héten végig szabadságon voltam még a telefonom sem volt bekapcsolva, ezért új információim nincsenek városunkat illetően. Egyébként van egy másik telefonom amin éjjel-nappal, szabadságon és munkaidőben mindig elérhető vagyok, ennek a számát csak néhányan ismerik /helyi vezetők, rendőrség…/. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el a “Helytörténeti Olvasókönyvet”, épülésünkre szolgál. Nem értékeljük megfelelően városunk múltját, elődeink munkáját. ...

Július 6.

A szelektív hulladékgyűjtők körül sajnos néha áldatlan állapotok vannak. Nyáron több műanyagos gyűjtőre van szükség és gyakrabb szállításra. Remélem az AKSD partner lesz ebben. Mi is segíthetünk mert ha összetapossuk a műanyag palackokat akkor jóval több fér bele. Az viszont végképp elítélendő, hogy van aki odahord mindenféle egyéb szemetet is.

Július 5.

Szarvasmarha tenyészszemle volt Petőfi Mg. Kft szervezésében. Az ilyen szakmai rendezvények is erősítik a vállalkozások és a város térségi szerepét, mert ide az egész régióból jöttek vendégek és a hatóságok képviselői. A Grafikai Tábor zárókiállítása után arról beszélgettünk a művészekkel, hogy az a több száz képből álló gyűjtemény ami a 11 év alatt keletkezett megérdemelné, ...

Július 4.

Az NB/1-ben az első hazai meccsünk a Fradi ellen lesz. Itt vizsgázni fog a Csarnok, a rendezők és a csapatunk is. Remek lesz a hangulat, én már alig várom. Eldőlt, négy településnek lesz közös általános iskolája és óvodája:Konyárnak, Sárándnak, Tépének és nekünk. Mind a két intézménynél mi leszünk a gesztorok. A mikrotérségi vezető szerep ezt ...

Július 3.

Sólyom László nem írta alá hanem visszaküldte a kistérségi törvényt az Országgyűlésnek. Vagy a Kormány visszavonja a törvényjavaslatot, vagy a Parlament módosítja az aggályos részeket, melyek elfogadásának módját kifogásolta a Köztársasági Elnök, vagy ragaszkodnak az elfogadott változathoz, ebben az esetben bárki az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Az most már egyértelmű, hogy teljesen nem volt rendben minden az ...

Június 29.

Levelet írtunk Sólyom László köztársasági elnök úrnak, melyet aláírt a jelenlegi kistérségünk polgármestereinek többsége. Kértük, hogy ne írja alá a kistérségi lehatárolásokat tartalmazó törvény módosítását. A sarkadiakkal is többször egyeztettünk, őket is akaratuk ellenére sorolták be egy képviselői módosító javaslat hatására. Náluk komoly demonstrációk is voltak, az egész kistérségüket megszüntették. Ők is a köztársasági elnökhöz ...

Június 28.

Újra lesz bölcsőde Derecskén ahogyan azt ígértük! Ez talán mindenkinek jó hír. Jó azoknak akiknek a gyermekeit az óvodába nem lehetett volna helyhiány miatt felvenni, jó azoknak akiknek kisebb a gyermekük és munkába szeretnének állni. Jó annak a 4-5 hölgynek /zömében középfokú végzettségűnek/ akinek így lesz munkája. Jó azoknak is akik napközben néhány órára szeretnék ...