Augusztus 29.

Megtartották első ülésüket a négy önkormányzat általános iskoláját és óvodáját fenntartó társulási tanácsok. Rengeteg részletkérdés kell még tisztázni, főleg az egymás közötti elszámolásokat illetően. A Tanácsokba Derecske, Konyár, Sáránd és Tépe is két-két főt delegálhatott, Csökmei Mihálynét és engem küldött Derecske. A két Tanács elnökhelyettesnek Dr. Fülep Lászlót, elnöknek pedig engem választott. Biztató, hogy jó ...

Augusztus 28.

A tanodás gyerekek közül nem kell senkinek évet ismételni, aki ismeri korábbi eredményeiket az tudja, hogy ez mekkora eredmény. Jó lenne, ha a Tanoda hosszú távon működtethető lenne, mert igazi hatást így érhetne el, ehhez szükséges az ott dolgozók további eltökéltsége, valamilyen állami forrás és önkormányzati segítség. A Településfejlesztési Bizottság végignézte a Bocskai központi épületén ...

Augusztus 27.

A Pénzügyminisztériumban fogadtak bennünket, a különböző állami támogatásokról tárgyaltunk. Kaptunk jó ötletet, mely segítségével évi kb. 2 millió Ft-hoz juthat önkormányzatunk. Más ezután beadható lehetőségekről is beszélgettünk, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében meg kell tennünk mindent.

Augusztus 24.

Az 5. Polgári Pikniket tartottuk meg. Újításként bővítettük a kört nem csak Derecskéről hívtunk meg vendégeket hanem az egész megyéből. A beszélgetéseken kívül íjászbemutató és énekmondó is szinesítette a programot. A Helytörténeti Olvasókönyvet már meg lehet vásárolni a Művelődési Házban és a Könyvtárban színes és nem színes kivitelben.

Augusztus 22.

Mindenkit teljesen jogosan háborít fel, hogy a Kandia ucánál még most sem állnak meg a buszok. Erre akkor kerül sor ha a régen elkészült buszmegállók forgalomba lesznek helyezve. Ez viszont csak az egész beruházás végeztével lesz meg, tehát ha Debrecentől Berettyóújfaluig készen lesz minden a 47-esen. Erre még sokat kell várni /körforgalom, Mikepércsi csatornázás/. Most ...

Augusztus 21.

A kerti lopások és károkozások valamennyiünket nagyon zavarnak. Sok ember egész évi fáradozása megy így veszendőbe. A rendőrség és a mezőőrök sem tudnak hatékonyan fellépni, annyit meg nem ér a termés, hogy őríztetni megérné. Ismerek olyan tulajdonost aki idén már 12-szer aludt a szőlőben. Az átmenő forgalmat kellene megszüntetni ahol lehet, hogy csak az menjen ...

Augusztus 19.

Istentisztelet után megnyílt  Református Gyülekezet egyháztörténeti kiállítása. A templom tornya alatti bejáratnál van az állandó kiállítás, ami lehetőleg még bővülni fog újabb felajánlásokkal. Érdekes például a háborúban átlőtt, a felújításkor lecserélt gömb a toronyról.

Augusztus 18.

A városi ünnepség a Helytörténeti Olvasókönyv bemutatójával kezdődött. Büszkék lehetünk erre a tudományos igényű munkára, megköszönjük Nagy József, Ifj. Nagy József és Farkasvölgyi Győző tanár urak munkáját. A bemutatón kiderült, hogy az egyes fejezetek megírását esetenként évtizedes kutatómunka előzte meg. Az egyházilevéltári anyagok a szerzők szerint még sok feladatot adhatnak újabb kutatásokhoz. Köszönet illeti a ...

Augusztus 17.

A Grafikai Alkotótábor megnyitóján bemutatott Czóbel kiállítás anyagát bemutatták Nyírbátorban is, Pardi Sándort kérték fel a szakmai megnyitóra. A művek Derecskéről utaztak Nyírbátorba határőrők biztosítása mellett. A grafikai területen a Derecske név jól cseng egyre több elismerést kapunk és érdeklődnek a városi gyűjtemény iránt. Elengedhetetlen az anyag utaztatásán kívül egy állandó bemutatóhely kialakítása is, ez ...

Augusztus 14.

Nem könnyű a gazdálkodási rendszerét kialakítani a Bocskainak és az Óvodának, hiszen mind a gyerekek létszáma mind a dolgozóké több mint másfélszeresére nőtt azzal, hogy konyáron, sárándon és tépén is van tagintézményünk. Biztató, hogy az eddigi egyeztetések konstruktívak voltak, még rengeteg részletet kell kimunkálni /kinek a felelőssége, kinek a költsége, kinek a joga…/. Keddenként amikor ...

Augusztus 13.

Büszkék lehetünk rá mindannyian hogy újra lesznek hosszú idő után színházi előadások Derecskén. Információim szerint jól fogynak a bérletek. Azt gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy egy kisvárostól elvárható kulturális élet alakuljon ki városunkban. Ettől sokkal nehezebb bepótolni azt az infrastruktúrális lemaradást, amit évtizedek alatt halmozott fel településünk. Ennek a csökkentéséért is mindent megteszünk nap ...

Augusztus 9.

Az útfelújítások jó ütemben haladnak, egészen más érzés így végig menni az Attila vagy a Honvéd utcán. A Sátorkertben nagyon kellet a bevezető úton a szélesítés, mert ezen a kis szakaszon nagy forgalom összpontosul. Egy közlekedési rossz szokásra hívták fel a figyelmemet az idősek a Napközi Otthonban, de ezt jelezte a szakértő is aki az ...

Augusztus 8.

Sikerült a kábeltévéseknek megoldani most már a debreceni regionális adásokat láthatjuk a miskolci helyett. Többször volt a múltban is, hogy bennünket érintő, vagy velünk foglalkozó adást éppen Derecskén nem lehetett látni. Az épülő Bocskaiban tartottunkegy bejárást. A tanév várhatóan időben kezdődhet minden ellenkező híresztelés ellenére. Igyekszünk a pályázatban nem szereplő, de meglévő problémákat is megoldani, ...

Augusztus 7.

5 db PET palackos gyűjtőt sikerült még kihelyezni a szelektív gyűjtőkhöz. A problémákon biztosan enyhíteni fog, de csak nyáron lesznek nálunk. A szelektíven gyűjtött hulladékot szelektíven is viszik el, csak egyszerre több típusút, de egymástól elválasztva, ezután még válogatják kézi erővel Debrecenben. Számláláskor 3146 lakossági kukából 2896 volt kihelyezve szemétszállítási napon. 616-an kapnak jelenleg kedvezményt koruk miatt.

Augusztus 6.

Labdarúgóink kapcsolatépítése sokat hozhat a konyhára, Érmihályfalvával, Simonyifalvával és Nagyszalontával is mgalapozták a megfelelő légkört a hivatalos kapcsolatfelvétel előtt. Augusztus 18-án az ünnepségen Rácz Anikó lesz a szónok. Örömmel olvastam, hogy honlapunk bejutott a legjobb 20 közé a versenyben.

Augusztus 3.

Simonyifalván voltam Kocsis Róbert Megyei Közgyűlési Elnökkel és Jantyik Zsolt Alpolgármesterrel. 130 km-re van tőlünk Nagyszalontán túl. Több határon túli polgármesterrel is tárgyaltunk közös projektekről. Együtt ebédelhettem Tempfli püspök úrral az emlékező mise után. Arra hívta fel a figyelmünket, hogy mindannyian minden cselekedetünkkel, szavunkkal, de még a gesztusainkkal is példát mutatunk a nap minden percében. ...