Január 16.

A Művelődési Házban összejövetelt tartottak a kistérség Műv. Ház. vezetőinek Dr. Fülepné Sipos Ilona szervezésében. Fontos, hogy környezetünkben mi legyünk a kezdeményezők, mert így nem csak az együttműködések előnyeit élvezhetjük, hanem a dolgok menetére is befolyásunk lehet. Az ilyen kezdeményezéseket ezért ösztönzöm intézményeink, vállalkozásaink körében. A kultúra területén is az összefogás jelentős erőket és forrásokat ...

Január 15.

A mezőgazdasági vállalkozókkal és a Berettyó Vízgazdálkodási Társulattal tartottunk egy egyeztetést, a gazdák elvárásairól /csatorna karbantartás, öntözés, belvízelvezetés/ illetve a Társulat terveiről. A Társulat új vezetése igyekszik javítani a kialakult rossz képet és tisztázni az alapfogalmakat. Január 24-én folytatódik az egyeztetés, melyre minden érintettet várunk 9 órára a Házasságkötő Terembe Csécsi István szervezésében. A fő ...

Január 11.

Munkaerő hiány is van a városban, több vállalkozó jelezte, hogy fejlődésének ez szab határt. Nem akármilyen munkaerőre várnak a munkáltatók, hanem olyanra aki megbízható, szorgalmas, hajlandó minőségi munkát végezni, nem iszik, nem késik el, nem lop. Sokszor nem csak a végzettség a fontos, hanem a hozzáálllás. Az önkormányzatnak az lehet a szerepe, hogy a szabad ...

Január 10.

Az embereket a személyes kapcsolatok nagyon érdeklik. Tőlem rendszeresen kérdezik, hogy milyen a kapcsolatom Csató Istvánnal illetve a másik két polgármester-jelölttel. Elődömmel mivel együtt dolgoztunk korábban jó a kapcsolatom, semmilyen konfliktusunk nincs, igaz a választások óta csak néhányszor találkoztunk. Luxéder Endrével viszont gyakran találkozhatok hiszen képviselő lett. Több ötletét, javaslatát megosztotta velem, én is kértem ...

Január 9.

A 2007-es év mindenkinek nagyon nehéz lesz, hiszen olyankor kényszerülünk fájdalmas döntéseket meghozni amikor a lakosság az állami megszorítások miatt is egyre rosszabb, idegesebb hangulatban lesz. Óriásit ártanánk viszont, ha az állami kényszer ellenére nem lépnénk, hiszen a működőképességet veszélyeztetnénk, a jövőnket. Természetesen úgy erkölcsös, ha először az önkormányzattal, illetve a Hivatallal kezdjük a megszorításokat. ...

Január 8.

Sokszor csak egy kis utánajárás, kapcsolat kell ahhoz, hogy valami elinduljon vagy jól menjen, arra ösztönzöm képviselő társaimat, hogy ne sajnálják energiájukat. Rácz Anikó így intézte el, hogy az ezüstkalászos tanfolyam mégis kedvező feltételekkel indulhasson be és reméljük, hogy lesz folytatás is. Ugyanilyen fontos, hogy folyamatosan ismerjük a lakosság apróbb-nagyobb igényeit és döntéseink hatását, mert ...

November 15.

December 15-re vállalkozói összejövetelt szervezünk 18 órára a Művelődési Házba. Itt elmondhatjuk egymásnak jövőbeni terveinket és hogy miben tudunk segíteni a másiknak. Ez persze jó alkalom lesz arra is, hogy a vállalkozók egymással is konzultáljanak, összefogva sikeresebbek lehetnek.  Van egy kellemes-kellemetlen gondunk.  Nagy az igény a spotolásra és télen kevés  a terem.  A kézilabdások a ...

November 22.

A Megye Napjának 1. helyi rendezvénye volt egy koncert a Művelődési Házban. Ekkor adta első koncertjét a Fazakas Árpád vezette fúvóskvintett. Széles a repertoárjuk, játszottak pl. Handeltől ésJohn Lennontól is.Büszkék lehetünk rá, hogy a művészeti iskola 2 volt diákja is tagja a zenekarnak, sok volt művészetis a zene területén találja meg  a megélhetését. Érdekes, hogy a mostanában gyengülő ...

November 21.

A temetői buszjáratot terveztük meg. Két útvonalon fog járni. Az egyik Kisderecskéről indul a másik a Gyöngy Presszó elől. Az önkormányzat 9 személyes kisbusza viszi az időseket, nehezen mozgókat minden hónap 1. és 3. péntek délutánján. Így aki a piacon szeretne virágot venni az reggel megteheti. Kíváncsi vagyok, hányan veszik igénybe. Lehet, hogy többször kell ...

November 19.

Varga Zoltán Tiszteletes Úr beiktatását és  a Református templom felújításának befejezését ünnepeltük. Rengetegen vettek részt az istentiszteleten és az azt követő állófogadáson. A nagy érdklődés nemcsak Bölcskei Gusztáv Püskök Úrnak szólt, hanem nagyon sokan voltak érintettek a munkákban a 7 év alatt, mesterként, munkásként, őrzőként, takarítóként vagy adományozóként. Egy szombat éjszaka én is őríztem a ...

November 18.

A Népfőiskola tagjai a Nyárfa utcán a Tájház udvarát rendezték. Elgondolkodtató, hogy derecskeiek és nem derecskeiek vagy 15-en köztük Tépe és Konyár polgármestere a szombati napját erre áldozza, míg mások a saját ingatlanjuk előtti területet, árkot sem tartják rendben, sőt ha valaki ezt szóvá teszi arra ingerülten reagálnak. Szóval a baj mint általában a fejekben ...

december 21.

A Testület ma választott Műv. Ház. igazgatót, ezzel több mint egy éve húzódó gondot zártunk le. Az új vezető Dr. Fülepné Sipos Ilona sokat tehet azért, hogy mindenki megtalálhassa a neki megfelelő értékes kikapcsolódási lehetőséget és ezáltal jobban szeressen Derecskén lakni. A Derecskei Hírek szerkesztésére, tördelésére, nyomtatására kiírt komplex pályázatot Gurbán György nyerte. Februártól nem ...

december 20.

Óriási az érdeklődés a Bocskai bővítésére, felújítására és tonaterem építésére vonatkozó pályázatunkra, nem is csoda, hiszen több mint 200 millió forintos beruházásról van szó. Ma egy újdonsággal próbálkoztunk, együttes ülést tartott a Pénzügyi és az Oktatási Bizottság a sok közös téma miatt.

december 19.

A múlt pénteki vállalkozói találkozó értékét mutatja, hogy többen akik nem tudtak eljönni azóta felkerestek javaslataikkal, ma például a Kasz-Coop képviselői. A parkban Köszörűs Pál ajándékának köszönhetően hatalmas karácsonyfát sikerült felállítani, úgy látom, hogy idén a rongálás is lehet, hogy elkerüli, elég szomorú látvány volt a megtépázott fa ha jól emlékszem tavaly.

december 18.

A kabai , hanacukorgyár bezárása miatt kialakult helyzetet felmérő és értékelő csoport keresett fel meghívásomra. Fontos, hogy a kárenyhítésen kívül keretet képeznek, amelyekre lehet pályázni derecskei válalkozásoknak és nem csak azoknak akik részt vettek a cukorrépa termesztésében, szállításában, hanem bárkinek akinek jó és kidolgozott projektötlete van munkahelyteremtésre, struktúraváltásra. Azért lobbiztam, hogy a majdani elbírálásnál többletpontokat ...

November 16.

Az ország költségvetés-tervezetéből látszik, hogy nehéz év lesz 2007. . Siránkozás helyett el kell, hogy döntsük, hogy milyen úton haladunk tovább. Feladatainkat vagy azok színvonalát csökkentjük, vagy ragaszkodunk hozzájuk és hatékonyabban, jobb szervezéssel látjuk el a ránk bízott feladatokat és új forrásokat is igyekszünk bevonni. Egyik út sem jár érdeksérelmek nélkül, mindegyiknek vannak vesztesei, de ...

November 15.

Két napon belül egyeztettem Tépe, Konyár, Mikepércs, Sáránd és Hajdúbagos polgármestereivel. Több területen közösen fogunk a jövőben cselekedni, pl: belső ellenőrzés megszervezése, beszerzések összehangolása… Azonkívül, hogy így a nagyobb volumenből adódó megtakarításokat elérhetjük, még állami támogatásokat is igényelhetünk, kétszeresen jól járhatunk. Minden ilyen megbeszélésen újabb és újabb lehetőségeket fedezünk fel.

November 14.

A “Sárostót” jártuk be délelőtt, de hasonló a helyzet “Ksderecske”, vagy a “Gödör” esetében is. Alig járható földutak megoldatlan csapadékvíz-elvezetés, szemét az utcán, sok ház és udvar is gondozatlan. Nem XXI. ,de még csak nem is XX. századi körülmények. Meggyőződésem, hogy az önkormányzat és az ottlakók összefogásával lehet csak tartósan javítani ezen a helyzeten, már ...