Január 31.

Sárándon kistérségi megbeszélés volt az alapfokú oktatásról. Kérésünkre Tépét is meghívták, mert velük is össze kívánunk fogni. Egyérlelmű az az állami szándék, hogy a települések ne tartsanak fenn önálló iskolát, hanem közösen gondoskodjanak erről a feladatról. Sok településen csak tagiskola fog működni, nem mindegy azonban, hogy hol van a központ. Derecskének mindenáron gesztornak kell lenni, ezért már tárgyalunk is a többi településsel, a központ elvesztését ezzel egy kicsit már is enyhítenénk. Tépe, Konyár és Sáránd jöhet valószínűleg szóba, hogy hozzánk csatlakozik. Ha közülük kettőt sikerül megnyerni akkor elégedett leszek, mert igencsak sok a csábító. Korrekt feltételeket, partnerséget kell felajánlanunk és nem kihasználni szorult helyzetét a kistelepüléseknek. Először azonban itthon kell egységes álláspontra jutnunk a korábbi problémák /gyerek létszámcsökkenés, épületkihasználtság…/ és az új kihívások kezelésére. Egy biztos, kezdeményezők leszünk, nem az események után kullogunk és alkalmazkodunk a többiek javaslataihoz. A kistérségi oktatási rendszerre egy szakértői csoport fog javaslatot tenni, velük már felvettem a kapcsolatot, a mi elképzeléseinket meg kell, hogy ismerjék.

Berettyóujfalu polgármesterével egyeztettem a kistérségi kezdeményezésünkről.Egy esetleges közös szakképzési pályázat is szóba került egy másik megbeszélésen.

A település rendezési terv módosítására vonatkozó igényeket mérték fel képviselőtársaim /Váncsodi J., Dr. Berényi D., Sápi Cs./.

A volt József Attila iskolában volt nevelőtestületi értekezlet, ismertettem az önkormányzat elképzeléseit, különösen az oktatásra vonatkozóan. A korábbi folyamatok és a jelenlegi helyzet abba az irányba mutat, hogy Derecske számára legvalószínűbb az az út, hogy egy általános iskolánk legyen, ami a jelenlegiknél hatékonyabban működik és képes kistérségi vezető szerepet betölteni. Azt gondolom, hogy a régi és az új érvek külön-külön is elegek lennének de így együtt megkerülhetetlenné teszik ezt a döntést. Fontos azonban a tartalom, amivel megtöltjük az új rendszert, ezt a pedagógusoknak, iskolavezetőknek kell kidolgozni az önkormányzattal együttműködve. A gyerekeket nem érheti megrázkódtatás, sőt új esélyeket kell felkínálni /pl. kéttannyelvű képzés, matematika tagozat…/, de ezt is a tanároknak és a szülőknek kell eldönteni, javasolni. A sok-sok részletkérdés kidolgozására, javaslattételre /tankönyvek, épületek, pedagógiai program, más települések gyerekeinek elhelyezése…/ egy csoportot hozunk létre az iskolák, a hivatal és az önkormányzat képviselőiből. Jó lenne valamilyen közmegegyezést elérni.